Shahram Shabpareh

The King of Persian Pop Music

Shahram Shabpareh
Shaparak
Shahram ShabparehShaparak
Shahram Shabpareh
Heech Koja Iran Nemisheh
Shahram ShabparehHeech Koja Iran Nemisheh
Shahram Shabpareh
Yareh Shirin Sokhanam
Shahram ShabparehYareh Shirin Sokhanam
Shahram Shabpareh
Golab
Shahram ShabparehGolab
Shahram Shabpareh
Kooche Be Kooche
Shahram ShabparehKooche Be Kooche
Shahram Shabpareh
Yavash Yavash
Shahram ShabparehYavash Yavash
Chesme Palan(Shahram)
Chesme Palan(Shahram)
Shahram Shabpareh
Medley
Shahram ShabparehMedley
Shahram Shabpareh
Madreseh
Shahram ShabparehMadreseh
Shahram Shabpareh
Milad
Shahram ShabparehMilad
Shahram Shabpareh
Khab
Shahram ShabparehKhab
Shahram Shabpareh
Bagheh Alephba
Shahram ShabparehBagheh Alephba
Shahram Shabpareh
Yareh Bi Vafa
Shahram ShabparehYareh Bi Vafa
Shahram Shabpareh
Man O Toh
Shahram ShabparehMan O Toh
Shahram Shabpareh
Ayeneh Bandoon
Shahram ShabparehAyeneh Bandoon
Shahram Shabpareh
Pariyah
Shahram ShabparehPariyah
Shahram Shabpareh
Fetneh
Shahram ShabparehFetneh
Shahram Shabpareh
Shab Shod
Shahram ShabparehShab Shod
Shahram Shabpareh
Lajbaaz
Shahram ShabparehLajbaaz
Shahram Shabpareh
Man
Shahram ShabparehMan
Shahram Shabpareh
Khejalati
Shahram ShabparehKhejalati
Shahram Shabpareh
Shahre Gheseh
Shahram ShabparehShahre Gheseh
Shahram Shabpareh
Hamsayeh
Shahram ShabparehHamsayeh
Shahram Shabpareh
Ketabe Eshgh
Shahram ShabparehKetabe Eshgh
Shahram Shabpareh
Shagerde Aval
Shahram ShabparehShagerde Aval
Shahram Shabpareh
Doomad (New Version)
Shahram ShabparehDoomad (New Version)
Shahram Shabpareh
Deyar (Disco Version)
Shahram ShabparehDeyar (Disco Version)
Shahram Shabpareh
Deyar (Folk Version)
Shahram ShabparehDeyar (Folk Version)
Shahram Shabpareh
Del
Shahram ShabparehDel
Shahram Shabpareh
Tannaz
Shahram ShabparehTannaz
Shahram Shabpareh
Un Kieh
Shahram ShabparehUn Kieh
Shahram Shabpareh
Mano Tou
Shahram ShabparehMano Tou
Shahram Shabpareh
Mardom Azar
Shahram ShabparehMardom Azar
Shahram Shabpareh
Koocheh Beh Koocheh
Shahram ShabparehKoocheh Beh Koocheh
Shahram Shabpareh
Didar
Shahram ShabparehDidar
Shahram Shabpareh
Nameh
Shahram ShabparehNameh
Shahram Shabpareh
Cheshme Palang
Shahram ShabparehCheshme Palang
Shahram Shabpareh
Gol
Shahram ShabparehGol
Shahram Shabpareh
Shab Tooye Rahe
Shahram ShabparehShab Tooye Rahe
Shahram Shabpareh
Gol
Shahram ShabparehGol
Shahram Shabpareh
Shab Tooye Rahe
Shahram ShabparehShab Tooye Rahe